Fotos do filmu Uprowadzenie Agaty – fotos 1

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Uprowadzenie Agaty” w reżyserii Marka Piwowskiego. Film został wyprodukowany w 1993 roku. Autorem zdjęcia jest Roman Sumik.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl