Fotos do filmu O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji – fotos 2

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji” w reżyserii Piotra Szulkina. Film został wyprodukowany w 1984 roku. Autorką zdjęcia jest Renata Pajchel.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl