Sanitariuszka Wykład

Opis filmu:

“Sanitariuszka” to filmowa opowieść o Walerii z rodu Augustynów z Grabiny w powiecie prudnickim, nauczycielce i aktywnej działaczce społecznej, zaangażowanej w czasie wojny w pracę konspiracyjną AK.  Nauczycielka z wykształcenia i powołania – gdy musiała po wyjściu za mąż opuścić szkołę (w okresie międzywojennym w szkolnictwie polskim na Śląsku obowiązywał celibat), zaangażowała się w pracę społeczną, którą kontynuowała także po wojnie, prowadząc m.in. kursy repolonizacyjne i nieustającą aktywność prelegencką popularyzując dzieje Śląska.