Muzeum Łazienki Królewskie. Pamiętniki króla Stanisława Augusta Wykład

Opis:

Wspomnienia z podróży po Europie, pełne obyczajowych i towarzyskich ciekawostek z epoki oświecenia, znajdziemy w pamiętnikach króla Stanisława Augusta, stanowiących wyjątek w pamiętnikarstwie światowym.