Fotos do filmu Zaklęte rewiry – fotos

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Zaklęte rewiry” w reżyserii Janusza Majewskiego. Film został wyprodukowany w 1975 roku. Autorem zdjęcia jest Jiri Kucera.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl