Fotos do filmu Piotr Adamczyk – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Piotra Adamczyka, aktora. Zdjęcie pochodzi z filmu „Chopin. Pragnienie miłości” z 2002 roku. Autorką zdjęcia jest Agnieszka Piotrowska.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl