Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzychu Reportaż

Opis filmu:

Spacer po Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. To objęty trwałą ochroną konserwatorską najstarszy (pochodzący z przełomu XIX i XX wieku) i największy zachowany zespół górniczych budowli przemysłowych w Wałbrzychu.

 

Po łaźniach, lampowni, kotłowni, nadszybiu itp. oprowadza przewodnik Andrzej Partyka.