Muzeum Łazienki Królewskie. Portret Anny Dorothei von Medem Biron Wykład

Opis:

Uroda Anny Dorothei von Medem Biron, księżnej kurlandzkiej, wywarła ogromne wrażenie na Stanisławie Auguście. Jeden z pamiętnikarzy tamtego okresu pisał, że “król od razu szalenie się w niej zakochał, a potem obdarował wspaniałymi perłami”. O obrazie autorstwa Marcello Bacciarellego, przedstawiającym piękną arystokratkę, opowiada w cyklu #PuzzleKuratorskie Dorota Juszczak, kurator malarstwa w Łazienkach Królewskich.