Adapter

Migane lektury – Ignacy Krasicki “Osieł i wół”