Klasztor Lubiąż podczas Slot Art Festivalu Reportaż

Odtwórz film w nowym oknie

Katalog Kultura

Czas trwania

12 min.

Produkcja

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych


Organizacja pozarządowa

 

SLOT to nie tylko kilkudniowy festiwal, choć ten jest najbardziej spektakularnym przejawem działalności Stowarzyszenia. SLOT to bardziej ruch niż organizacja. Lokalne Ośrodki Twórcze to rozsiane po całej Polsce, powstałe oddolnie, mniej lub bardziej zorganizowane grupy ludzi współpracujących ze Slotem. Zwykle w wymiarze lokalnym realizują pomysły, które nawiązują do Slot Art Festivalu: Slot Festy i Slot Dni, wystawy, DKF-y, grupy dyskusyjne, koncerty, imprezy.

Nasza nazwa, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, oddaje przyświecającą nam wizję: tworzenia opartej na relacjach i podobnych wartościach sieci kolektywów, inicjatyw i organizacji, autonomicznych i aktywnie zaangażowanych w swoje otoczenie.

 

Dostępność: audiodeskrypcja


www:
https://slot.art.pl/

 

Klasztor Lubiąż podczas Slot Art Festivalu

Oprowadzanie po Klasztorze w Lubiążu, podczas Slot Art Festival