Grobowiec rodzinny pisarki Fryderyki Kempner Wykład

Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski

Rodzaj instytucji: muzeum

 

Filia Muzeum Miejskiego Wrocławia. Stary Cmentarz Żydowski udostępniany jest zwiedzającym jako Muzeum Sztuki Cmentarnej.  Jest jedyną na terenie Wrocławia zachowaną nekropolią z przełomu XIX i XX wieku. To również oryginalny i niepowtarzalny zespół rzeźby nagrobnej i małej architektury. Pierwszy pochówek na cmentarzu odbył się w 1856 roku, ostatni w 1942 roku. Wygląd nagrobków ulegał z biegiem lat stopniowym przemianom – od tradycyjnych macew, aż po odważne w formie i monumentalne, rodzinne pomniki nagrobne. W tych ostatnich widać inspirację architekturą niemal wszystkich okresów. Na cmentarzu spoczywa wielu wybitnych wrocławian, są wśród nich artyści, naukowcy, politycy i przedsiębiorcy.

 

W 2020 r. we współpracy z Fundacją Katarynka na Cmentarzu odbył się cykl spotkań dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

 

Dostępność: audiodeskrypcja

 

www: muzeum.miejskie.wroclaw.pl

Grobowiec rodzinny pisarki Fryderyki Kempner z drugiej połowy XIX wieku.

Fryderyka Kempner była znaną pisarką i działaczką społeczną. Dzięki swojej twórczości, mimo sceptycyzmu krytyków, zyskała miano „śląskiego łabędzia” lub „żydowskiego słowika”. Jej utwory poetyckie osiągnęły ogromne nakłady. Kempner interesowały także problemy socjalne. Przez całe życie niestrudzenie walczyła o godne traktowanie więźniów, reformę opieki socjalnej, powszechne kształcenie równe prawa obywatelskie, zniesienie eksperymentów na zwierzętach. Szczególnie mocno zabiegała o budowę kostnic i domów przedpogrzebowych by uniknąć przypadków pochowania żywcem, czego sama bardzo się obawiała.

 

Audiodeskrypcję przygotowała Fundacja Katarynka.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.