Fotos do filmu Żywot Mateusza – fotos 1

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Żywot Mateusza” w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Film został wyprodukowany w 1967 roku. Autorem zdjęcia jest Jacek Mierosławski.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl