Obyczajowy Życie raz jeszcze

Opis filmu:

Jakuszyn to typowy idealistyczny komunista. Piotr jest byłym lotnikiem RAF-u, czyli Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Anna to młoda działaczka Związku Walki Młodych, czyli polskiej komunistycznej organizacji młodzieżowej, utworzonej w podziemiu w 1943 roku. Losy trojga bohaterów splatają się z historią Polski lat 40. XX wieku.