Fotos do filmu Wojna światów – fotos 1

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Wojna światów.” w reżyserii Piotra Szulkina. Film został wyprodukowany w 1991 roku. Autorem zdjęcia jest Romuald Pieńkowski.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl