Fotos do filmu Sztuka kochania – fotos 1

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Sztuka kochania” w reżyserii Jacka Bromskiego. Film został wyprodukowany w 1989 roku. Autorem zdjęcia jest Jerzy Kośniak.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl