Fotos do filmu Stanisław Tym – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Stanisława Tyma, aktora, reżysera i scenarzystę. Zdjęcie pochodzi z filmu „Miś” w reżyserii Stanisława Barei z 1980 roku.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl