Fotos do filmu Stanisław Bareja – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Stanisława Bareję, reżysera. Zdjęcie pochodzi z planu filmu „Brunet wieczorową porą” z 1976 roku. Autorem zdjęcia jest Jerzy Troszczyński.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl