Fotos do filmu Śmierć jak kromka chleba – fotos

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Śmierć jak kromka chleba” w reżyserii Kazimierza Kutza. Film został wyprodukowany w 1994 roku. Autorem zdjęcia jest Roman Sumik.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl