Fotos do filmu Robert Więckiewicz – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Roberta Więckiewicza, aktora. Zdjęcie pochodzi z filmu „W ciemności” Agnieszki Holland z 2011 roku. Autorem zdjęcia jest Robert Pałka.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl