Fotos do filmu Ryszard Bugajski | Przesłuchanie – fotos

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Przesłuchanie” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Film został wyprodukowany w 1982 roku. Autorem zdjęcia jest Romuald Pieńkowski.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl