Potop – fotos 10 Fotos do filmu

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Film został wyprodukowany w 1974 roku. Autorem zdjęcia jest Franciszek Kądziołka.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: Fototeka (fn.org.pl)

 

Zrealizowano przez Fundację Katarynka w ramach projektu Adapter. Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.