Fotos do filmu Potem nastąpi cisza – fotos 2

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Potem nastąpi cisza” w reżyserii Janusza Morgensterna. Film został wyprodukowany w 1965 roku. Autorem zdjęcia jest Mieczysław Lewandowski.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl