Fotos do filmu Nic śmiesznego – Fotos 1

Opis:

Fotos zrobiony na planie filmu „Nic Śmiesznego” w reżyserii Marka Koterskiego. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl