Nad Niemnem – fotos 10 Fotos do filmu

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Nad Niemnem” w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. Film został wyprodukowany w 1986 roku. Autorem zdjęcia jest Stanisław Bielejec.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: Fototeka (fn.org.pl)

 

Zrealizowano przez Fundację Katarynka w ramach projektu Adapter. Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.