Fotos do filmu Mniejsze niebo – fotos 2

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Mniejsze niebo” w reżyserii Janusza Morgensterna. Film został wyprodukowany w 1980 roku. Autorem zdjęcia jest Jerzy Kośnik.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl