Fotos do filmu Maja Komorowska | Lawa – fotos

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „Lawa” w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Film został wyprodukowany w 1989 roku. Autorem zdjęcia jest Henryk Jedynak.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl