Fotos do filmu Dzień świra – Fotos 2

Opis:

Fotos pochodzi z planu filmu „Dzień Świra” w reżyserii Marka Koterskiego. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl