Kostiumowy Danton

Opis filmu:

Wiosną 1794 roku we Francji szaleje terror rewolucji. Do paryskiego myśliciela, Robespierre’a, przyjeżdża Danton wraz z żoną. Na posiedzeniu Komitetu Ocalenia Publicznego Varenne oskarża wybitnego filozofa i jego otoczenie o kontrrewolucję: chce, by wszyscy jak najszybciej skończyli na gilotynie. Robespierre nie zgadza się na sądzenie przyjaciela, chociaż Danton sprzeciwia się działaniom Robesperre’a w kraju. Oskarżycieli przybywa, atmosfera anarchii i przemocy narasta, a Danton dostaje ostrzeżenie, że rząd chce go zaaresztować.