Kostiumowy Daas

Odtwórz film w nowym oknie

Katalog Filmów

Dostosowanie

Fundacja Katarynka

Czas trwania

1 godz. 42 min.

Reżyseria

Scenariusz

Obsada

Opis filmu:

„W 1759 roku pojawił się wśród polskich Żydów „mesjasz” Jakub Frank. Ogłosił nadejście zbawienia i koniec wszelkiej religii, prawa i władzy. Wiernym, którzy poszli za nim, przyjęli chrzest i porzucili swoje dotychczasowe życie obiecał, że nigdy nie umrą” – mówi napis, od którego zaczyna się film. Zarówno jego tytuł jak postać Jakuba Franka otacza aura tajemnicy. Słowo „daas” wedle tego żydowskiego herezjarchy miało oznaczać pełną wewnętrzną gotowość na przyjęcie nauk, które szerzył. Te wszakże w toku burzliwego życia Franka (1726-1791) ewoluowały. Dość powiedzieć, że swe duchowe poszukiwania zaczynał jako wyznawca judaizmu, by pod wpływem ojca wstąpić do sekty sabataistów. Następnie studiował kabałę, dwukrotnie przyjął chrzest w katolickich świątyniach, konwertował na islam, a później prawdopodobnie na prawosławie. Dzięki wielkiej charyzmie, jaką niewątpliwie posiadał, skupił wokół siebie liczne grono wyznawców, którzy widzieli w nim prawdziwego mesjasza. Zjednywał sobie władców państw i dostojników Kościoła katolickiego. Kilka razy był też więziony, w tym najdłużej – prawie trzynaście lat – na Jasnej Górze w Częstochowie. W filmie Adriana Panka – choć tytuł zdaje się sugerować co innego – to jednak nie Jakub Frank jest głównym bohaterem. W fabule więcej miejsca poświęcono postaciom Henryka Kleina (Mariusz Bonaszewski), młodszego radcy wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej oraz Jakuba Golińskiego (Andrzej Chyra), galicyjskiego Żyda, który porzuciwszy sektę Franka cierpi prześladowania ze strony jego wyznawców. W obsadzie – oprócz Chyry i Bonaszewskiego – nie brak innych gwiazd polskiego kina z orientalnie ucharakteryzowanym Olgierdem Łukaszewiczem i odmienioną nie do poznania Danutą Stenką na czele. Akcja filmu toczy się niespiesznie, przeważają kameralne sceny z udziałem dwóch lub trzech aktorów, ujęcia są starannie skomponowane, utrzymane w zdecydowanie mrocznej tonacji, tworzącej zarówno nastrój tajemniczości, jak i podszytego klaustrofobią niepokoju. Film otrzymał kilka prestiżowych wyróżnień, w tym: cztery nagrody na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” oraz Nagrodę im. Andrzeja Munka za Najlepszy Debiut Reżyserski dla Adriana Panka.