Fotos do filmu C.K. Dezerterzy – fotos 2

Opis:

Fotos pochodzi z filmu „C.K. Dezerterzy” w reżyserii Janusza Majewskiego. Film został wyprodukowany w 1985 roku. Autorem zdjęcia jest Henryk Jedynak.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl