Fotos do filmu Bogusław Linda – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Bogusława Lindę, aktora. Zdjęcie pochodzi z filmu „Psy” w reżyserii Władysława Pasikowskiego z 1992 roku. Autorem zdjęcia jest Krzysztof Fus.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl