Fotos do filmu Andrzej Wajda – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Andrzeja Wajdę, reżysera. Zdjęcie pochodzi z planu filmu „Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1990 roku. Autorką zdjęcia jest Renata Pajchel.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl