Fotos do filmu Agnieszka Holland – fotos

Opis:

Fotos przedstawia Agnieszkę Holland, reżyserkę. Zdjęcie pochodzi z planu filmu „Kobieta samotna” z 1981 roku. Autorem zdjęcia jest Jerzy Kośnik.

 

Fotos pochodzi ze zbiorów Filmoteki Narodowej i jest dostępny na stronie: fototeka.fn.org.pl